R.O

דף הבית >> R.O

אוסמוזה הפוכה

אוסמוזה הוא תהליך טבעי שבו נוזל בעל ריכוז מומסים נמוך יותר חודר דרך כרום חצי חדיר לנוזל בעל ריכוז מומסים גבוה יותר על מנת להגיע לקו איזון של ריכוז המומסים בין שני הנוזלים.

בשתי צידי הכרום
א  הפוך לאוסמוזה, תהליך זה נועד כדי לסלק מלחים מהמים בשיטה של דחיסת מים בלחץ גבוה דרך ממברנות חצי חדירות, והפקת מים ללא מלחים.

מי התוצר עם תכולת מלחים נמוכה מאד ומוליכות חשמלית נמוכה. איכות מי התוצר תלויה מאד באיכות מי הגלם ובסוג ממברנות לאוסמוזה הפוכה בהן משתמשים.
טיפול מקדים.

ריכוך מי רשת על ידי מרכך מים או ריכוך על ידי מרכח קטיוני חלש
סינון פחם פעיל על ידי מסנן פחם 
סינון מיקרוני על ידי מסנן מים מיקרוני

אופן הפעולה

מי רשת מוזרמים דרך מרכך כדי לרכך את המים מסידן
לאחר מכן המים נכנסים למסנן פחם אשר מסלק את הכלור.
בשלב הבאה המים עוברים סינון מיקרוני שנועד להגן על הממברנות ומשאבות הלחץ.
כניסת המים למתקן מפוקדת על ידי ברז חשמלי אשר נפתח ונסגר לפי דרישה.
בעט הדרישה נפתח ברז חשמלי ומים מוזרמים למשאבת לחץ אשר דוחסת א המים
בלחץ גבוה ( 200 psi )לתוך הממברנות. 
הממברנות מרכזות את המלחים והם ניפלטים בצורת מי רכז לביוב דרך ברז ויסות אשר
מווסת את הכמות ושומר על יחס השבה.
כמות מי רכז נמדדת על ידי מד זרימה.
מי התוצר יוצאים בקו היציאה ומוזרמים למיכל הגירה.
מד לחץ מותקן בקו הכניסה, תפקידו למדוד את לחץ הכניסה למתקן ולהתריע על מצב
הסתמות המסננים.

מכאן ואילך פועל המתקן של אוסמוזה הפוכה אוטומטית לחלוטין, המתקן מייצר ומספק מים למיכל ההגירה.
בתוך מיכל ההגירה קיים מצוף אשר מפעיל או מפסיק את המתקן בהתאם לצורך.
מי תוצר יזרמו למיכל הגירה רק במידה ואיכותם תיהיה טובה. במידה ואיכות המים בקו תוצר
לא טובה, יזרמו המים אוטמטית לביוב. 
טיהור מים בשיטה זו הוא היעיל ביותר מכל השיטות הקיימות היום. מערכת אוסמוזה הפוכה תעשייתית מסוגלת לבצע התפלת מי ים לרמה של מי שתיה, אצלנו בישראל בעיר אשקלון קיימת תחנה להתפלת מי ים הגדולה בעולם.
כמו כן ניתן גם להמיר מי ביוב למים הראויים לשתיה לאחר תהליך טיהור שעברו במערכת אוסמוזה.
 

בדיקות יומיות שיש לבצע.

1. לחץ כניסה
2. לחץ גבוה
3. ספיקת התוצר
4. ספיקת רכז
5. מוליכות חשמלית
6. טמפרטורת המים (רצוי)

יש לשים לב לשינויים - עליות של 10% בלחץ או ירידה של 10% בתפוקת מי תוצר,
מחייבת בדיקה מקיפה וטיפול בממברנות.


 

מוצרים ושרותים

 
מרכך מים
מרכך מים H+
בקר למרכך מים
עמודות פיברגלס
מיכל תמלחת
שרף קטיוני חזק

שרף קטיוני חלש
פחם פעיל
MIX-BEND

טיהור מים
טיפול בשפכים
מדידה אנליטית
בקר מוליכות
בקר כלור
בקר PH
בקר אכירות


 
לייבסיטי - בניית אתרים